top of page
  • Writer's pictureTuomo Lehtimäki

Sanasta voimaa

”Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.” (Kol 2:6-7)

Paavalin kirje kolossalaisille käsittelee Jeesuksen jumaluutta. Kolossan seurakuntaan oli päässyt vääriä opettajia, jotka pyrkivät sekoittamaan kristinuskoon vanhoja uskomuksia ja hämmensivät seurakuntalaisia. Tähän tilanteeseen Paavali kirjoittaa yllä olevat jakeet. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa hänessä, niinkuin olette meiltä oppineet.


Tämä ohje ja tavoite on meillekin tärkeä. Raamatun tuntemus on avainasemassa, jotta voimme vahvistua hänessä. Raamattu on annettu meille, jotta oppisimme tuntemaan Jumalan. Kirjoitukset toimivat meille ohjenuorana elämämme haasteissa, mutta niitä lukiessa on kuitenkin hyvä muistaa muutama seikka. Raamatun tapahtumat ja tekstit on kirjoitettu siten, että ne ovat merkinneet sen ajan lukijoille jotakin. He ovat lukeneet tai kuunnelleet tekstiä ja heti tienneet mihin Paavali esimerkeillään viittaa. Nyt katselemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin…(1 Kor 13:12) kuulostaa meille ristiriitaiselta sillä peilin kuvahan on kirkas. Antiikin aikana peilit olivat kiilloitettua metallia jonka kuva oli parhaimmillaankin samea. Tämän vertauksen korinttilaiset ymmärsivät samantien.


Meidän nykypäivän lukijoina on kiivettävä monen aidan yli päästäksemme sisälle Raamatun teksteihin. Huomioon otettavia seikkoja ovat erilainen kulttuuri, tavat, kieli ja aika sekä lisäksi vielä tilanne, johon teksti on kirjoitettu. Taustojen selvittäminen vaatii työtä, mutta avuksi on tarjolla monia hyviä kirjoja. Raamatun rikkauksien löytäminen on kuitenkin vaivan arvoista ja tekstin alkuperäisen merkityksen ymmärrettyämme, voimme tehdä osuvampia sovelluksia omaan elämäämme.


Oppiessamme tulkitsemaan Raamatun tekstien merkitystä meillä on myös hyvä mahdollisuus juurtua häneen, rakentua hänessä ja vahvistua hänessä.


Nyt koronaviruksen suljettua harrastuksia, seurakuntia ja vähentäessämme sosiaalisia kohtaamisia meillä hyvä mahdollisuus käyttää aikaamme paneutumalla Jumalan Sanaan! Ammennetaan sieltä hyvää ja iankaikkista evästä elämäämme ja voimaa jokaiseen päivään.


Tuomo Lehtimäki

Комментарии


bottom of page